Warning: htmlspecialchars(): charset `' not supported, assuming utf-8 in /DISK4/WWW/suchaloz.cz/zs/plugins/system/jcemediabox.php on line 146 Warning: htmlspecialchars(): charset `' not supported, assuming utf-8 in /DISK4/WWW/suchaloz.cz/zs/plugins/system/jcemediabox.php on line 146 Warning: htmlspecialchars(): charset `' not supported, assuming utf-8 in /DISK4/WWW/suchaloz.cz/zs/plugins/system/jcemediabox.php on line 146 Warning: htmlspecialchars(): charset `' not supported, assuming utf-8 in /DISK4/WWW/suchaloz.cz/zs/plugins/system/jcemediabox.php on line 146 Warning: htmlspecialchars(): charset `' not supported, assuming utf-8 in /DISK4/WWW/suchaloz.cz/zs/plugins/system/jcemediabox.php on line 146 Warning: htmlspecialchars(): charset `' not supported, assuming utf-8 in /DISK4/WWW/suchaloz.cz/zs/libraries/joomla/document/html/renderer/head.php on line 89 Základní škola a Mateřská škola Suchá Loz - Režim dne MŠ - Berušky

Plakát

školka akce prosinec

Plakát

školka akce prosinec

Jídelníček

školka akce prosinec

 Informace o alergenech

Evropská Unie

Režim dne MŠ - Berušky

Warning: html_entity_decode(): charset `' not supported, assuming utf-8 in /DISK4/WWW/suchaloz.cz/zs/libraries/joomla/html/html/image.php on line 89 Tisk

šk.rok 2019/2020

USPOŘÁDÁNÍ ŽIVOTA V MŠ

(4-6 leté děti)

 

TŘÍDA BERUŠKY:

6,30-8,30

·        otevření MŠ, spontánní hry a činnosti dětí

·        rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou

·        hry individuální, skupinové, společenské

·        pohybové aktivity dětí

·        vytváření nových námětů pro práci v MŠ

8,30-8,50

·        komunitní kruh, diskuze

·        pohybové aktivity

·        řízené činnosti pedagogem

8,50-9,15

·             hygiena, svačina

9,15-9,30

    pokračování řízených činností pedagogem,individuální a skupinové

9,30-11,30

·        pobyt venku  -hry,sportovní aktivity,vycházky (v případě nepříznivého počasí pokračují spontánní,řízené činnosti a aktivity zaměřené na vzdělávání dětí ve třídách MŠ)

11,30-12,15

·        hygiena, oběd

12,15-12,30

·        hygiena (čištění zubů)

12,30-14,15

·        odpolední odpočinek

14,15-14,30

·        hygiena,TV chvilka

14,30-14,45

·        hry, zájmové činnosti, pohybové činnosti, individuální péče

·        svačina

14,45-16,00

·        hry, zájmové činnosti, pohybové činnosti, individuální péče

V Suché Lozi 1.9.2019

Náhodné fotky z naší F O T O G A L E R I EZákladní škola a Mateřská škola Suchá Loz, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Suchá Loz 155, 687 53