Plakát

školka akce prosinec

Plakát

školka akce prosinec

Jídelníček

školka akce prosinec

 Informace o alergenech

Evropská Unie

"Objevíme pohádku se zvířátky na dvorku farmáře Stodůlky"

Tisk

„OBJEVÍME POHÁDKU SE ZVÍŘÁTKY NA DVORKU FARMÁŘE STODŮLKY“

HESLO:

„ Kdo má muzikantské uši, slyší hudbu všude, v zpěvu ptáků, cinkotu skleniček i v krocích po schodech. Má rád všechno, co hraje - kobylku v trávě i tu na houslích . I taková učená slova jako osnova, metronom či  DO RE MI FA  mu znějí jako slovíčka básně, protože znamenají muziku.“  

                                                                                       Ilja Hurník

„ Jste zvědaví, kam vás zveme? Poslouchejte chviličku:

   Tímhle klíčkem odemkneme každou hezkou písničku!“

ZÁŘÍ- TÉMA: „Pes je přítel člověka, je to pravda odvěká.“

  -  přiblížit soužití dětí ve skupině vrstevníků, seznámit s novým  prostředím i kamarády

-  utvářet prosocionální postoje (v mateřské škole, ve třídě, vzájemná pomoc,

      tolerance, samostatnost                    

    -  nebát se vyjádřit své potřeby a přání, dodržovat pravidla soužití ve skupině

      -  seznámit se s pohádkou měsíce a písničkou (píseň jako nástroj dobré nálady)

PODTÉMATA:

Œ „Pejsek je náš kamarád, hraje si s ním každý rád.“

 „Ten zvědavý pes – do školy nám vlez.“

Ž „Uklidil si pejsek boudu, vymetl z ní bláta hroudu.“

 „Pejsek umí vrčet, kotě přede, jeden to po druhém nedovede.“

ŘÍJEN- TÉMA: „Naše malá kočka má zelená očka.“

-          prostřednictvím písniček objevit význam ovoce i zeleniny pro naše zdraví

-          využít nasbíraných přírodnin k výstavce, ochutnávce a výrobě panáčků

-          pozorovat podzimní práce na polích a zahrádkách na vycházce

-          zkusit pochopit jednoduché matematické pojmy(první, poslední, , více, méně) a číselnou řadu 0-10

-          sledovat charakteristické znaky podzimu, výroba a pouštění draků

-          seznámit se s pohádkou měsíce a písničkou

PODTÉMATA:

Œ „Kočka leze po jabloni, doma zase klubko honí.“

 „Na brambory ve spíži kočka ráda dohlíží.“

Ž „Kočka ráda myšičku – my si dáme rybičku.“

 „Vítr listí fouká, kočka na to kouká.“

 „Poprosíme kočičku:„Chytni dráčka za mašličku.“

LISTOPAD- TÉMA: „Kravičko, jez zeleného, ať je mlíčka pro každého!“

-          mít povědomí o ochraně svého zdraví, jak se bránit nemocem

-         trénovat hrubou motoriku s pomocí různorodého cvičebního náčiní

-         pochopit , jak mohou léky pomáhat, ale také škodit

-         pznávat základní hudební nástroje a jednoduché hudební značky

-         seznámit se s pohádkou měsíce a písničkou

 

PODTÉMATA:

Œ „Vypij mlíčka dosti, ať máš zdravé kosti!“

 „Od kravího mlíčka zrůžoví nám líčka.“

Ž „Telátko si poskakuje, nožky navrch vyhazuje.“

 „Malé tele bučí – jak to krásně zvučí.“

PROSINEC -TÉMA: „V Betlémě ovečka zahřála chlapečka.“

-          osvojit si poznatky o tradicích a vánočních zvycích

-          zapamatovat si krátké básničky, zpívat jednoduché koledy (potlačovat ostych a trému)

-          rozeznávat různé druhy jehličnatých stromů (vánoční stromeček)

-          dokázat vyjádřit své přání a těšit se z příjemných zážitků prožitých s kamarády

-          uvědomovat si solidaritu s ostatními, potěšit osamělé (návštěva Chráněného domu)

PODTÉMATA:

Œ „Nejsem beran rohatý, ale čertík chlupatý.“

 „Oveččin zvoneček ozdobí vánoční stromeček.“

Ž „Říká malé jehňátko: „Vánoce jsou zakrátko.“

LEDEN- TÉMA: „Koza bílá jako sníh veze kůzle na saních.“

-          pochopit smysl pořekadel, seznámit se s pohádkou a písní k tématu

-          prostřednictvím pohádky poznávat názvy a charakteristické znaky měsíců v roce a čtyřmi ročními obdobími

-          užívat si zimních radovánek (bobování, klouzání,koulování, stavba sněhuláků)

-          pozorovat vodu v různých skupenstvích (pokusy s ledem, párou…)

-          starost o zvířata v zimě (přinést dobroty do krmelce, sypat ptáčkům)

-          seznámit se s pohádkou a písní k tématu

PODTÉMATA:

Œ „Koza z chléva mečí, ať je ten rok hezčí.“

 „Punčochy až na lýtka zahřejí tvá kopýtka.“

Ž „Kůzlata, oprašte sáňky, začnou zimní radovánky.“

 „Starý kozel láteří, že nemá co k večeři.“

ÚNOR- TÉMA: „Růžové prasátko v blátě bude zakrátko.“

-          navštívit 1. třídu ZŠ a přiblížit dětem poznatky o tom, jak to chodí ve škole

-          získat kladný vztah ke knize a chápat ji jako studnici poznání, seznámit se s různými druhy a časopisy pro děti

-          samostatnost při vyprávění, vystupování a dramatizaci pohádek

-          vnímat atmosféru divadelního představení, střídat se v rolích, dokázat poznat kladné a záporné vlastnosti jednotlivých hrdinů

-          seznámit se s pohádkou a písní k tématu

PODTÉMATA:

Œ „Za malou chvilečku spočítáme selátka v chlívečku.“

 „Se třemi prasátky otvíráme pohádky.“

Ž „Přečteme si pohádku o růžovém prasátku.“

 „Na masopust zase – bude dobré prase!“

BŘEZEN- TÉMA: „Zobák místo pusy mají kačeny i husy.“

-          prostřednictvím knih , obrázků a filmu chápat, jak to bylo s naší Zemí před dávnými časy, v období dinosaurů

-          vnímat radost a užívat si tradic „fašankového veselí“, vyrábět masky a převleky(fantazie)

-          pozorovat probouzející se přírodu, pojmenovat a rozeznat některé jarní květinky, sledovat vývoj rostlinky od semínka až po plod

-          pozorovat a pojmenovávat mláďata a dospělá hospodářská zvířata

PODTÉMATA:

Œ „Povídala husička, co se líhlo v pravěku z vajíčka.“

 „Koho by to napadlo, kačer hraje divadlo.“

Ž „Z vajíčka zakrátko vylíhlo se káčátko.“

 „Houser, husa, housátka – ze dvorku jsou zvířátka.“

DUBEN- TÉMA: „Koníčkovi na hřbetě – projedem se po světě.“

-          rozeznávat zvířecí obyvatele lesa, výlet na kraj lesa, mít povědomí o jeho ochraně

-          pojmenovat a rozlišovat cizokrajná zvířata, kde je můžeme pozorovat

-          udržovat tradice- velikonoční pomlázka(využít kreativitu při zdobení kraslic)

-          postřehnout rozdíly ve výstavbě, dopravě ve městě a vesnici (navštívit dopravní hřiště   v Uherském Brodě)

-          znát funkci semaforu, poznávat dopravní značky a dodržovat bezpečnost na silnici

-          rozeznávat dopravní dopravní prostředky (země, voda, vzduch)

PODTÉMATA:

Œ „Hyjé, můj koníčku, vyšleháme Aničku!“

 „Poprosíme koníčka: „Přivez dřevo z lesíčka.“

Ž „Sestřenice koníčka je pruhovaná zebřička.“

 „Červená, žlutá, zelená - „Co to, hříbě, znamená?“

 „Když usednu na koníčka, už víc nechci do autíčka.“

KVĚTEN- TÉMA: „Kropenatá slepička chrání svoje vajíčka.“

-          vyzdvihnout význam rodiny, její důležitost, umět si říct o pomoc

-          překonávat ostych při veřejném vystupování ( Svátek matek)

-          poznávat okolí domova, mít povědomí o různých národnostech

-          prostřednictvím encyklopedií a pohádek mít povědomí o jiných planetách, vesmíru, hvězdách

PODTÉMATA:

Œ „Kuře, kohout, slepice – mají se rádi velice.“

 „Seděla za vrátky slepička s kuřátky.“

Ž „Zakokrhám velice, vzbudím všechny z ulice.“

 „Za souhvězdím kuřátka, vzlétne naše posádka.“

ČERVEN- TÉMA: „Na prázdniny králíček sbalí si svůj raneček.“

-          vnímat rozdílnost dětí různých národností, každý má svou hodnotu

-          komunikovat bez ostychu, dát pozor na neznámé věci

-          objevovat a poznávat, jak se potůček mění v říčku, odkud pramení a kam se vlévá

-          vyzdvihnout význam vody pro život lidí, rostlin, živočichů a také pro potěšení, zábavu v letních dnech

-          navozovat dětská přátelství o prázdninách, dávat pozor na neznámé věci, všímat si při prázdninových výletech krásy naší i cizokrajné přírody

PODTÉMATA:

Œ „A ten náš den veliký oslavíme s králíky.“

 „Králíčkovi z rybníčka mává malá rybička.“

Ž „Mic, mic, mic – u moře je hic.“

 „Těšíme se k babičce na prázdniny v travičce.“

Náhodné fotky z naší F O T O G A L E R I EZákladní škola a Mateřská škola Suchá Loz, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Suchá Loz 155, 687 53