Plakát

školka akce prosinec

Plakát

školka akce prosinec

Jídelníček

školka akce prosinec

 Informace o alergenech

Evropská Unie

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ k předškolnímu vzdělávání 2019

Tisk

Základní škola a Mateřská škola Suchá Loz,

okres Uherské Hradiště,

příspěvková organizace

687 53 Suchá Loz 155

IČ: 75023911

Tel.: 776 646 856

                                                                                                                                                                     ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ k předškolnímu vzdělávání

od školního roku 2019/2020

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřské škola Suchá Loz, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Mgr. Hana Máčalová, jako správní orgán příslušný podle § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ školský zákon”), a podle § 67, § 68, § 69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla podle § 34 odst. 3 školského zákona takto:

Registrační číslo dítěte

přijato  x  nepřijato

79/2019

přijato

80/2019

přijato

81/2019

přijato

82/2019

přijato

83/2019

přijato

84/2019

přijato

85/2019

přijato

86/2019

přijato

 

Datum vyvěšení:          22. 5. 2019

Datum sejmutí:               6. 6. 2019

Nabytí právní moci:       6. 6. 2019

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne vyvěšení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy podáním učiněným u ředitelky  Základní školy a Mateřské školy Suchá Loz, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace.           

          Mgr. Hana Máčalová                             

                                                                                                    ředitelka školy                                                                            

Náhodné fotky z naší F O T O G A L E R I EZákladní škola a Mateřská škola Suchá Loz, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Suchá Loz 155, 687 53