Plakát

školka akce prosinec

Plakát

školka akce prosinec

Jídelníček

školka akce prosinec

 Informace o alergenech

Evropská Unie

Zápis do prvního ročníku 2019/2020

Tisk

zápis 2019

Pozvánka na ČARODĚJNICKÝ REJ 2019

Tisk

čarodějnice 2019 2

Sdělení k odhlašování dětí a žáků ze školního stravování

Tisk

Základní škola a Mateřská škola Suchá Loz, okres Uh. Hradiště, příspěvková organizace, PSČ 687 53, Suchá Loz 155

Sdělení k odhlašování dětí a žáků ze školního stravování

Vážení rodiče,

    chtěli bychom Vás informovat o změnách odhlašování dětí a žáků ze školního stravování.

Každý žák se může stravovat v zařízení školního stravování pouze v době pobytu ve škole (zákon č. 561/2004 Sb. § 119). Výjimkou je první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole – nemoc (Vyhl. č. 107/2005 Sb. § 4 odst.. 9), kdy oběd může být odnesen domů ve vlastním jídlonosiči.

Z toho vyplývá, že při nepřítomnosti žáka ve škole delší než jeden den, je nutné obědy po dobu této nepřítomnosti odhlásit nejpozději do 8.00 hod. stravovacího dne.

Plánovaná nepřítomnost – návštěva lékaře, rodinná záležitost a jiné důvody předem známé nepřítomnosti dětí a žáků ve škole, je nutno oznámit nejpozději den předem do 14. hodin telefonicky nebo osobně vedoucí školní jídelny.

Pokud je nemoc dítěte delší než jste oznámili a pokračuje dále, je nutné tuto záležitost oznámit vedoucí školní jídelny nejpozději do 8 hodin dne nemoci.

V případě, že obědy odhlášeny nebudou, musí být

hrazeny v plné výši 60,- Kč, a to i v případě, že nebudou odebrány.

                           

                                                                  Mgr. Hana Máčalová

20.3. Výlet do Brna (3.,4. a 5. ročník)

Tisk

vylbrbre19 1

fotogalerie

Náhodné fotky z naší F O T O G A L E R I EZákladní škola a Mateřská škola Suchá Loz, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Suchá Loz 155, 687 53