Plakát

školka akce prosinec

Plakát

školka akce prosinec

Jídelníček

školka akce prosinec

 Informace o alergenech

Evropská Unie

I. oddělení školní družiny v lednu 2017

Tisk

 

leddruž 1
V prvním měsíci nového roku 2017 jsme v I. oddělení školní družiny měli tři větší témata. V novém roce si dáváme různá předsevzetí, posíláme přání do nového roku, a proto jsme také v družině vytvořili přání do nového roku. Po Vánocích nastal čas, kdy jsme slavili svátek Tří králů. Zazpívali jsme si písničku My tři králové, vyrobili jsme si ve skupině postavičky tří králů z papírových ruliček, četli jsme legendu O třech králích a nechyběly i pohybové hry s uvedenou tematikou. V dalším týdnu jsme se věnovali poznávání měsíců v roce. K tomu se vztahuje pohádka O dvanácti měsíčkách, kterou jsme si přečetli i zdramatizovali. Vyrobili jsme si kalendář, ve kterém žáci 2. ročníku napsali básničky k daným měsícům a žáci 1. ročníku dokreslili obrázek. Nastalo také období celodenních mrazů a sněhu, které nám bylo inspirací pro rozmanité hrátky. Hledali jsme pranostiky a hádanky o zimě, diskutovali o tom, jak se správně obléknout do zimy a předcházet úrazům, vyráběli jsme sněhuláky z dřevěné ústní lžičky a lední medvědy na kře. Nezbytnou součástí byly pohybové hry na sněhu, sáňkování, stavby sněhuláků atd. Pěkně hodnocenou byla i soutěž Znalec přírody, ve které žáci poznávali zvířata z obrázků, zvuky zvířat a z různých hádanek a otázek. Část pobytu ve družině jsme věnovali i odpočinovým činnostem a přípravě na vyučování. Na další měsíc roku máme naplánovano několik zajímavých témat, o kterých se však dozvíte až zase za měsíc, nebo při povídání s dětmi.
Mgr. Anna Borýsková

fotogalerie

LEDEN 2017 Stavby z lega v II. oddělení školní družiny

Tisk

stavb 6
V lednu si žáci v družině vytvořili různé stavby z lega. Na jejich výtvory se můžete podívat na fotografiích.
Anna Adamcová

fotogalerie

I. oddělení školní družiny v prosinci 2016

Tisk

prosindruž 2

Celý poslední kalendářní měsíc byl v I. oddělení školní družiny věnovaný adventnímu období a s tím souvisejícími postavami, charakteristikou atd. Advent nám dokládal vytvořený adventní věnec i adventní kalendář. Téměř každý den jeden vybraný žák/žákyně plnili vylosovaný úkol. Mezi nimi bylo např. nakreslit vánoční baňku, popsat rodinný vánoční příběh, společně si zazpívat určitou koledu, pomoci spolužákovi apod. Postavu Mikuláše jsme si přiblížili četbou a výrobou mikulášské punčochy. Při vycházkách po obci jsme sledovali vánoční výzdobu i charakteristiku blížícího se zimního období. Proběhla už tradiční adventní dílna, o které můžete najít informace v jiném článku. Zapojili jsme se i do výroby vánočních přání pro sponzory a další spolupracující osoby a organizace. Zpívali jsme koledy a vánoční písně, četli knížku Mikuláš, Ježíšek, pan Vrána a my, vykreslovali velkou papírovou vánoční baňku, či sledovali DVD Doba ledová a Vánoce. Vyvrcholením měsíce bylo rozbalování dárků a vánoční focení s rekvizitami. Nezapomněli jsme ani na pohybové činnosti, při kterých jsme využívali zejména overbally. Hráli jsme rozmanité didaktické hry, pracovali s procvičovacími programy na interaktivní tabuli, či doprovázeli písně na různé hudební nástroje. Velmi oblíbeným se stala stavba domina spojená s očekáváním, zda se vše podaří, jak má. Důležitou součástí byl také úklid družiny i šaten a úprava nástěnek. Mnohé jsme se snažili zdokumentovat, proto se podívejte do fotogalerie a užívejte společných vánoční chvil při dětských vzpomínkách na období v družině.
Mgr. Anna Borýsková

fotogalerie

Listopad 2016- I. oddělení školní družiny

Tisk

IMG 20161129 133942
V celém měsíci listopadu jsme měli nabytý program. V prvním týdnu jsme se věnovali tématu Skřítci, trpaslíci a elfové. Inspirovali jsme se výtvarnou soutěží ZŠ Dolní Němčí, do které jsme nakreslili naše vlastní skřítky. Také jsme zhlédli DVD Skřítci a trollové. Přečetli si část knihy D. Krolupperové - Atlas strašidel, kterou mám ve školní knihovně. Další týden jsme oslavovali slavnost sv. Martina. Velmi oblíbenou se stala píseň Martin na bílém koni. Vytvořili jsme si podkovičky ze samotvrdnoucí hmoty. Zahráli jsme si také pohybové hry s obručemi. Proběhla také recitační soutěž ve školní družině. Příroda nám poskytla dostatek nápadů do třetího týdne měsíce listopad. Zapouštěli jsme barvy do vatových polštářků a z nich poté vytvořili podzimní strom, který nám zdobí družinu. Zobrazovali strukturu listů voskovkou. Následující týden jsme se zabývali životem v naší obci. K tomu nám pomohla i návštěva otevření kulturního sálu. Četli jsme si z knihy o Suché Lozi nebo si postupně vytvořili mapu celé obce a do ní zanesli důležité budovy a naše domy a opakovali důležitá jména v naší obci. V celém měsíci jsme nezapomněli ani na odpočinkovou činnost (volné kreslení, hry se stavebnicemi a maňásky, společenské hry, spontánní hry atd.). Důležitá byla také příprava na vyučování v češtině, matematice, angličtině i hudebních dovednostech. V poslední týdnu jsme se zajímali o adventní období. O tom však až příště.
Mgr. Anna Borýsková

fotogalerie

18.11. Školní družina na slavnostním otevření kulturního sálu

Tisk

IMG 2691

Obě oddělení školní družiny se dne 18. 11. 2016 zúčastnila slavnostního otevření kulturního sálu v Suché Lozi. Otevření bylo zahájeno ve větrném a chladném prostředí, na které jsme však zvyklí. Po scénce, krátkém proslovu a přestřižení pásky jsme se společně s dalšími účastníky přemístili do tepla nového kulturního sálu. Mohli jsme se podívat na fotky, které mapovaly celou rekonstrukci sálu. Poté byl připraven program uvnitř. Poté jsme si prohlédli nové vybavení, výmalbu, rozšíření sálu a mohli prozkoumat každý kout nového sálu. Děkujeme i za malé občerstvení. Sál budeme ja ko škola využívat při rozmanitých akcích. V nejbližší době nás tam čeká beseda s paní spisovatelkou Krolupperovou, projekt VZP Vzpoura úrazům nebo vánoční besídka. Už se těšíme, jak nový a pěkný sál využijeme. 

Mgr. Anna Borýsková

fotogalerie

Náhodné fotky z naší F O T O G A L E R I EZákladní škola a Mateřská škola Suchá Loz, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Suchá Loz 155, 687 53