Plakát

školka akce prosinec

Plakát

školka akce prosinec

Jídelníček

školka akce prosinec

 Informace o alergenech

Evropská Unie

18.11. Školní družina na slavnostním otevření kulturního sálu

Tisk

IMG 2691

Obě oddělení školní družiny se dne 18. 11. 2016 zúčastnila slavnostního otevření kulturního sálu v Suché Lozi. Otevření bylo zahájeno ve větrném a chladném prostředí, na které jsme však zvyklí. Po scénce, krátkém proslovu a přestřižení pásky jsme se společně s dalšími účastníky přemístili do tepla nového kulturního sálu. Mohli jsme se podívat na fotky, které mapovaly celou rekonstrukci sálu. Poté byl připraven program uvnitř. Poté jsme si prohlédli nové vybavení, výmalbu, rozšíření sálu a mohli prozkoumat každý kout nového sálu. Děkujeme i za malé občerstvení. Sál budeme ja ko škola využívat při rozmanitých akcích. V nejbližší době nás tam čeká beseda s paní spisovatelkou Krolupperovou, projekt VZP Vzpoura úrazům nebo vánoční besídka. Už se těšíme, jak nový a pěkný sál využijeme. 

Mgr. Anna Borýsková

fotogalerie

9.11. Recitační soutěž ve školní družině

Tisk

IMG 20161109 135728
Ve středu 9. listopadu 2016 proběhla ve školní družině Recitační soutěž. Žáci si připravili a recitovali básně, ostatní žáci dělali publikum, nebo porotu. Porota, ve složení Tomášek Velecký, Ondra Šmíd, Gabriel Zámečník a Jožinek Kočica, měla složité rozhodnování o vítězích. Nejlepší přednes básně měla Kateřinka Procházková, která získala 1. místo. Na 2. místě se umístila Michalka Machalíková a 3. místo obsadila Renatka Beníčková. Speciální cenu od paní vychovatelek získali František Gregovský a Filípek Jankůj, kteří bez předchozí přípravy dokázali recitovat několik básní a inspirovali ostatní žáky i ke zpěvu podzimních písní. Děkujeme našim uvaděčkám celého programu - Romance Jankůjové a Michalce Machalíkové. Poděkování patří všem, kteří si připravili báseň, i porotě, která se snažila objektivně hodnotit všechna vystoupení. Těšíme se na další společnou akci obou oddělení.
Mgr. Anna Borýsková a Anna Adamcová

fotogalerie

I. oddělení školní družiny v říjnu 2016

Tisk

   Celý měsíc říjen byl ve školní družině inspirovaný podzimem. Přemýšleli jsme o tom, co patří k podzimu, snažili se přiřazovat obrázky k jednotlivým tvrzením o podzimu, hledali jsme pranostiky a básničky o podzimu. Poté jsme se vydali na vycházky do podzimní přírody, která je největší inspirací. Nasbírali jsme si různé přírodniny (kaštany, šišky, žaludy, šípky atd.) a poté z nich vyráběli různé skřítky, postavičky, stavby apod. Kaštany jsme také využili k počítání, nebo vytváření obrysu těla. S využitím vatových tyčinek jsme vytvořili barevné stromy na podzim, které jsme při vycházkách viděli. Z knih jsme využili Pozorování v přírodě od M. Drijverové a procvičili si čtení s porozuměním. Svá těla jsme si protáhli i v tělocvičně při rozmanitých hrách. Vytvořili jsme si i nástěnku s našimi očekáváními od družiny. V odpočinkové činnosti jsme stavěli z různých druhů lega,
hráli si s panenkami, hráli si na doktory, malovali, poslouchali a zpívali písničky nebo si zahráli podzimní obrázkové bingo a množství dalších činností. Nezapomněli jsme i na netradiční opakování svých znalostí prostřednictvím pracovních listů, interaktivní tabule, plastových čísel, pexesa s abecedou a mnoho dalšího. Zorganizovali jsme si i podzimní logickou soutěž, ve které vyhráli za 1. ročník Táňa Maliňáková, Šárka Chovancová a Filípek Jankůj. Z druháků se dobrovolně zapojili pouze Kateřinka Procházková a Kristián Jahoda. Už se těšíme na další měsíc a rozmanité aktivity.
Mgr. Anna Borýsková

fotogalerie

I. oddělení školní družiny v září 2016

Tisk

   V měsíci září jsme se ve školní družiny věnovali zejména posilováním dobrých vztahů kolektivu. Přivítali jsme mezi sebe nové prvňáčky, seznámili je se školou i fungováním školní družiny. Společně jsme si zahráli různé hry pro rozvoj naslouchání, spolupráce i pozitivního hodnocení druhých. Vytvořili jsme si nástěnku Moje vycházející hvězda, která má symbolizovat pozitivní začátek každého našeho působení. Zavzpomínali jsme i na prožité letní prázdniny a nakreslili k nim obrázek. Počasí bylo příjemné, a proto jsme mohli hodně času trávit v přírodě. Zašli jsme se podívat i do obory rodiny Kunovské. Nezapomněli jsme také na sebevzdělávací činnosti, která byla zaměřena na procvičování paměti, zrakového vnímání, jemné motoriky i jednoduché matematické úkoly. V dalším měsíci se budeme inspirovat podzimem, který má pro nás množství námětů na aktivity.
Mgr. Anna Borýsková

zář 6

fotogalerie

42. týden v I. oddělení ŠD

Tisk

 

IMG 20160617 140543

Další červnový týden (13. - 17. 6.) jsme se připravovali na Den otců, který se slaví třetí neděli v červnu (tzn. 19. 6. 2016). V odpočinkové činnosti jsme si hráli se stavebnicí Lego Duplo, s dřevěnými kostkami a autodráhou. Zkusili jsme si náš postřeh a pozornost ve hře Elektrika a Šli tři opice. Jelikož je důležitý pobyt v přírodě, vydali jsme se na procházku ke Slatině a fotbalovému hřišti, sportovali jsme na víceúčelovém hřišti a hřišti za školou. Procvičovali jsme i své dovednosti při hře s padákem. Vyrobili jsme si dárek pro tatínka nebo dědečka ke Dni otců - origami košili, do které mohli žáci napsat přání pro tatínka/dě dečka. Také jsme sledovali film Jak dostat tatínka do polepšovny. Nezapomněli jsme ani na sebevzdělávání. Tento týden bylo zaměřeno na rozvoj jemné motoriky, čtení s porozuměním, přepis básně o tatínkovi nebo vyplňovali zábavná cvičení na interaktivní tabuli. Příští týden nám nastane letní slunovrat, a proto se budeme v I. oddělení školní družiny zabývat létem a letními sporty.

Mgr. Anna Borýsková

fotogalerie

Náhodné fotky z naší F O T O G A L E R I EZákladní škola a Mateřská škola Suchá Loz, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Suchá Loz 155, 687 53