Plakát

školka akce prosinec

Plakát

školka akce prosinec

Jídelníček

školka akce prosinec

 Informace o alergenech

Evropská Unie

Základní škola a Mateřská škola Suchá Loz - Školní rok 2013 - 2014

Dirigent Notička

ZŠ Rekonstrukce tělocvičny a koteln...
ZŠ Slatinka na otvírání cyklostezky
ZŠ Tablo 1. třídy
ZŠ Odplouváme do Bánova
MŠ 26.6. Přespání předškoláků ve šk...
MŠ 24.6. Dopravní hřiště
ZŠ 27.6. Ukončení školního roku
ZŠ 26.6. Procházka k rybníku
MŠ 26.6. Rozloučení se školním roke...
ZŠ 25.6. Projekt: Řecko
ZŠ 24.6. Projekt: Francie
ZŠ 23.6. Projekt: Itálie
ZŠ 20.6. Čarodějnický rej
ZŠ 19.6. Sběr papíru
11.6. Projekt "Zdravé zuby"
7.6. Žáci naší školy na akci: "Naši...
MŠ 6.6. Oslava Dne dětí- Hledání po...
MŠ 2.6. Ekovýlet do Maršova
MŠ Nový domeček jako dárek ke Dni d...
MŠ Včeličky tvoří naší vesnici
MŠ Zpíváme s Orffovými nástroji
MŠ Divadlo nás prostě baví
MŠ téma: Vesmír
ZŠ 30.5.-1.6. Výlet žáků 5. ročníku...
ZŠ 23.5. Noc kostelů- Slatinka
MŠ 15.5. Besídka "Svátek maminek"
ZŠ 14.5. Mladý zdravotník (4. a 5. ...
MŠ Divadélko Šikulka
MŠ Je nám dobře na zahradě
MŠ Mašlení a opékání u májky
ZŠ 11.5. Besídka "Svátek maminek"
ZŠ 10.5. Férová snídaně
MŠ Hrajeme si na dopravu
MŠ 16.4. Velikonoční dílničky
MŠ Péče o zahrádku
MŠ Když nám počasí nepřeje, dovádím...
MŠ Pohádkový muzikál v Uherském Bro...
MŠ Pálení Moreny
MŠ Loučení s paní učitelkou Maruško...
MŠ Exkurze- družstvo
MŠ Jarní návštěva u lesní farmy Kun...
MŠ téma: Masopust
MŠ téma: Brzy půjdu k zápisu
MŠ 12.2. Divadélko p- Sasínová
MŠ téma: Zimní sporty- Olympiáda
MŠ téma: Zvířátka v zimě
MŠ téma: Zima
MŠ téma: Jaro, léto, podzim, zima- ...
MŠ 6.1. Tři králové
MŠ Vánoční koledování
MŠ Vánoční atmosféra
MŠ 16.12. Vánoce ve školce
MŠ 13.12. příchod svaté Lucie
MŠ 11.12. Vánoční besídka Včeliček
MŠ 10.12. Vánoční besídka Berušek
MŠ 10.12. Pečení vánočního cukroví
MŠ 9.12. Vánoční potěšení- p.Vojkův...
MŠ 5.12. Mikuláš ve školce
MŠ téma: Sport
MŠ téma: Zdraví- nemoc
MŠ téma: Lidské tělo
MŠ 15.11. Skřítek Listnáček
MŠ 15.11. Návštěva nemocné kamarádk...
MŠ 14.11. Návštěva ordinace p.dokto...
MŠ 13.11. Návštěva knihovny
MŠ 11.11. Martin na bílém koni
ZŠ 3.5. Májové zpívání- Slatinka
DRUŽINA 30.4. Návštěva muzea
ZŠ 2.5. Opékání u máje
MŠ 5.11. Divadlo "Čert a Káča"
ZŠ 25.4. Ekoprogram- Staré Město
ZŠ 15.4. Výlet na Buchlov a do muze...
ZŠ 10.4. Slatinka u důchodců
ZŠ prosinec- Mikuláš
ZŠ prosinec- Návštěva divadla- Zlín
ZŠ prosinec- Vánoční besídka ve ško...
ZŠ prosinec- Vánoční besídka ve ško...
ZŠ prosinec- Vánoční besídka v sále
ZŠ 25.1. Předtančení na obecním ple...
ZŠ 1.3. Masopustní obchůzka, vystou...
ZŠ 24.3. Muzeum J.A.Komenského v Uh...
ZŠ 21.3. Den vody
ZŠ 20.3. Kouzelník
ZŠ 14.3. Beseda s policistkou
ZŠ 27.2. Karneval
ZŠ 19.2. Ples seniorů
Masopust - páteční obchůzka
Návštěva dopravního hřiště
Den stromů
Halloweenské dýně
Přání seniorům
Slavnost Slabikáře - III. část
Slavnost Slabikáře - II. část
Slavnost Slabikáře - 1. ročník
Projekt - Broučci - návštěva místní...
Projekt - Broučci - Jan Karafiát
Moje oblíbená hračka - 1. ročník
Vycházka do okolí obce
Divadelní představení Čert a Káča v...
Plavání žáků 2. a 3. ročníku
Dirigent Notička
Suchá Loz plná strašidel 2013
Slatinka v Mikulově
Přednáška p. Soboty "AFRIKOU NA KOL...
Vystoupení Slatinky na DPS v Uhersk...
Putování s Broučkem - stezka odvahy...
Putování s Broučkem - stezka odvahy
Exkurze na "JABLEČNOU SLAVNOST" do ...
Slavnosti vína v Uh. Hradišti - vys...
Divadelní představení paní Horákové...
Slavnostní zahájení školního roku 2...
Slavnostní zahájení školního roku 2...
Pasování prvňáčků v obecním sále II...
Pasování prvňáčků v obecním sále I.
Sucholožské hody - dětské folklorní...
Slavnost slabikáře II.
 
 
 

Náhodné fotky z naší F O T O G A L E R I EZákladní škola a Mateřská škola Suchá Loz, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Suchá Loz 155, 687 53