Režim dne MŠ – Berušky

šk. rok 2019/2020

USPOŘÁDÁNÍ ŽIVOTA V MŠ

(4-6 leté děti)

TŘÍDA BERUŠKY:

6,30-8,30

 • otevření MŠ, spontánní hry a činnosti dětí
 • rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou
 • hry individuální, skupinové, společenské
 • pohybové aktivity dětí
 • vytváření nových námětů pro práci v MŠ

8,30-8,50

 • komunitní kruh, diskuze
 • pohybové aktivity
 • řízené činnosti pedagogem

8,50-9,15

 • hygiena, svačina

9,15-9,30

 • pokračování řízených činností pedagogem,individuální a skupinové

9,30-11,30

 • pobyt venku  -hry,sportovní aktivity,vycházky (v případě nepříznivého počasí pokračují spontánní,řízené činnosti a aktivity zaměřené na vzdělávání dětí ve třídách MŠ)

11,30-12,15

 • hygiena, oběd

12,15-12,30

 • hygiena (čištění zubů)

12,30-14,15

 • odpolední odpočinek

14,15-14,30

 • hygiena,TV chvilka

14,30-14,45

 • hry, zájmové činnosti, pohybové činnosti, individuální péče
 • svačina

14,45-16,00

 • hry, zájmové činnosti, pohybové činnosti, individuální péče

V Suché Lozi 1.9.2019

Důležité info

Plakát MŠ

Plakát ZŠ

Jídelníček