Režim dne MŠ – Včeličky

šk. rok 2019/2020

USPOŘÁDÁNÍ ŽIVOTA V MŠ

(4-6 leté děti)

TŘÍDA VČELIČKY:

6,30-7,30

 • scházení dětí ve třídě Berušek spontánní hry

7,30-8,15

 • odchod do třídy Včeliček, spontánní hry
 • rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou
 • hry individuální, skupinové, společenské
 • pohybové aktivity dětí
 • vytváření nových námětů pro práci v MŠ

8,15-9,00

 • komunitní kruh, diskuze, pohybové aktivity, řízené činnosti pedagogem

9,00-9,15

 • hygiena, svačina

9,15-10,00

 • didakticky cílené činnosti (řízené i spontánní),individuální i skupinové, hygiena
 • veselé pískání s Flautíkem
 • logopedická chvilka ,,Breptík“

10,00-12,10

 • pobyt venku – hry,sportovní aktivity, vycházky(v případě nepříznivého počasí pokračují spontání,řízené činnosti a aktivity zaměřené na vzdělávání dětí ve třídách MŠ)

12,10-12,30

 • hygiena, oběd

12,30-12,45

 • hygiena (čištění zubů)

12,45-14,15

 • odpolední odpočinek
 • pro děti nespavé 13,00-13,30 zájmová činnost, klidové činnosti do 14,15

14,15-14,30

 • hygiena,TV chvilka

14,30-14,45

 • svačina

14,45-16,00

 • hry, zájmové činnosti, pohybové činnosti, individuální péče

V Suché Lozi 1.9.2019

Důležité info

Plakát MŠ

Plakát ZŠ

Jídelníček