Složení školské rady

Základní škola a Mateřská škola Suchá Loz,

okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Školská rada

Předseda

Hana Chovancová    –    zástupce z řad rodičů

Členové

Ladislav Hloušek                   –       zástupce z řad rodičů

Eliška Smetanová                  –       zástupce obce

Ing. Ludmila Špačková          –       zástupce obce

Mgr. Hana Beníčková            –       učitelka ZŠ

Mgr. Eva Gazdíková              –       učitelka ZŠ

V Suché Lozi 10.9. 2019

Důležité info

Plakát MŠ

Plakát ZŠ

Jídelníček