Týdenní skladba zaměstnání školní rok 2019/20

I. oddělení Mgr. Jitka Malá

11.25 – 12.30 12.30 – 13.00 13.00 – 14.00 14.00 – 15.00 15.00 – 15.30 15.30 – 16.00
PONDĚLÍ
Činnost odpočinková
Činnost rekreační
Přírodovědná činnost
Činnost sebevzdělávací
Činnost odpočinková
ÚTERÝ
Odpočinková činnost
Hygiena, oběd
Činnost rekreační
Tvořivé ruce
Činnost sebevzdělávací
Činnost odpočinková
STŘEDA
Odpočinková činnost
Hygiena, oběd
Činnost rekreační
Pracovní činnost
Činnost sebevzdělávací
Odpočinková činnost
ČTVRTEK
Odpočinková činnost
Hygiena, oběd
Činnost rekreační
Výtvarný kroužek
Činnost sebevzdělávací
Odpočinková činnost
PÁTEK
Odpočinková činnost
Hygiena, oběd
Činnost rekreační
Sportovní činnost
Činnost sebevzdělávací
Odpočinková činnost

II. oddělení Anna Adamcová

7.00 – 7.30 11.25 – 12.30 12.30 – 13.00 13.00 – 14.00 14.00 – 15.00
PONDĚLÍ
Činnost rekreační
Činnost odpočinková
Činnost rekreační
Pracovní činnost
ÚTERÝ
Činnost rekreační
Odpočinková činnost
Hygiena, oběd
Činnost rekreační
Přírodovědná činnost
STŘEDA
Činnost rekreační
Odpočinková činnost
Hygiena, oběd
Florbal
Florbal
ČTVRTEK
Činnost rekreační
Odpočinková činnost
Hygiena, oběd
Činnost rekreační
Esteticko – vědní činnost
PÁTEK
Činnost rekreační
Odpočinková činnost
Hygiena, oběd
Činnost rekreační
Společensko – vědní činnost

Týdenní skladba zaměstnání školní družiny

11.25 - 13.00 13.00 - 15.00 15.00 - 15.30 15.30 - 16.00
Den
Odpočinková činnost, oběd
Zájmová a rekreační činnost
Sebevzdělávací činnost
Odpočinková činnost

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

 • Komunitní kruh
 • Společná četba
 • Vyprávění
 • Poslech pohádky
 • Stolní společenské hry
 • Námětové hry
 • Volné kreslení, omalovánky
 • Stavění ze stavebnic a kostek
 • Tv chvilky na školním hřišti
 • Spontánní činnost dětí
 • Přírodovědná, vycházky, lidé a čas, lidé kolem nás, rozmanitosti přírody
 • Pracovní činnosti, koláže,
 • skládanky a výrobky, montážní a demontážní práce
 • Pohybové a sportovní hry na víceúčelovém hřišti, hry v tělocvičně
 • Výtvarná výchova, literárně dramatická, společné zpívání, hra na hudební nástroje
 • Besedy, vztahy mezi dětmi, zdravověda, dopravní tématika
 • Logické hry na rozvoj myšlení
 • Křížovky
 • Doplňovačky
 • PC
 • Vědomostní kvízy
 • Volné hry
 • Spontánní činnosti dětí

Důležité info

Plakát MŠ

Plakát ZŠ

Jídelníček