Zájmové kroužky – Mateřská škola

2019/2020

Školáček- určen pro děti předškolního věku v doprovodu rodičů (bližší informace bude včas na nástěnce)

Důležité info

Plakát MŠ

Plakát ZŠ

Jídelníček