Zájmové kroužky – Základní škola

NABÍDKA KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

11:35-12:20 12:30-13:15 13:20-14:05 14:30-15:15 15:00-15:45 16:00-17:00
PONDĚLÍ

Náboženství

1. a 2. ročník

Marie Kubišová

Náboženství

4. a 5. ročník

Mgr. Hana Beníčková

Reedukace

Mgr. Eva Gazdíková

Flétna

Mgr. Jitka Malá

ÚTERÝ

Přírodovědný

Mgr. Eva Gazdíková

STŘEDA

16:00-16:45

Sportovní

Ivan Mikušovič

ČTVRTEK

13:30-14:30

Doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem

Mgr. Anna Borýsková

Florbal

Anna Adamcová

PÁTEK

Náboženství

3. ročník

Mgr. Hana Beníčková

Důležité info

Plakát MŠ

Plakát ZŠ

Jídelníček